Mineral je proizvod prirodnih procesa koji se odlikuje određenim, no ne nužno i fiksnim kemijskim sastavom, stabilnošću u određenim fizikalnim uvjetima te pravilnom unutrašnjom strukturom. Mineral je prirodni homogeni sastojak Zemljine kore.


Minerali su osnovna komponenta od koje su izgrađene stijene čvrste zemljine kore. U prirodi se najčešće nalaze u čvrstom kristalnom stanju. Simetrična unutarnja građa uvjetuje i pravilnu vanjsku građu. Nastaju procesom kristalizacije,pa se zbog toga nazivaju kristali.

Fizičke osobine kristala su tvrdoća, boja, sjaj, elastičnost, specifična gustoća i indeks loma svjetlosti.

malena skupina različitih minerala

Minerale djelimo prema načinu nastajanja na: -Silikatni minerali
-Karbonatni minerali
-Sulfatni minerali
-Halidni minerali
-Oksidni minerali
-Sulfidni minerali
-Fosfatni minerali
-Samorodni elementi
-Organska klasa
Živi organizmi često proizvode nešto što ima karakteristike minerala, ali to su proizvodi živih bića (i čovjeka) (npr. kosti, ljušture školjkaša, fosfor u zubima...) te ih se ne smatra mineralima. Ipak, postoji izuzetak kada na takve tvari naknadno djeluje neka geološka sila te se one prirodno izmijene, te ih se tada smatra mineralima.
Neki od najpoznatijih kristala su:

Postoji 5943 za sada otkrivenih minerala koje možemo vidjeti na stranici mindat.org ili možemo vidjeti fotogaleriju na minerali.net.ZAŠTO KRISTALI SVIJETLE
ISPOD UV SVIJETLA?


klikni OVDJE da saznaš