Splitsko-dalmatinska županija

Više

Općenito

- Splitsko-dalmatinska županija je upravno-teritorijalna jedinica u srednjoj Dalmaciji sa sjedištem u Splitu.

- Prostorno je najveća hrvatska županija, ukupne površine 14.045 km2 od čega 4.572 km2 otpada na kopno.

- Ima 454.798 stanovnika. (2011 godina.)

- Grb Splitsko dalmatinske zupanije.


Klima

- Uglavnom prevladava mediteranska klima. Na sinjskom području prevladava submediteranska klima.


Povijest

- Prvi saziv županijske skupštine Splitsko-dalmatinske konstituiran je 14. travnja 1993. godine i taj dan se slavi kao - Dan županije.


Podjela

- Županija je podijeljena na 16 gradova i 39 općina.