Požar razorio šume u okolici Splita
Saznaj više
Najveći projekt pošumljavanja Boranka
Saznaj više
Saniranje Marjana zbog potkornjaka
Saznaj više
Šume

• Šume su zelene površine ispunjene izobiljem života, i životinjskog i biljnog

• Prepoznatljive su po velikom broju stabala

Uloga

• Turistička atrakcija

• Mjesto za odmor i rekreaciju

• Važan izvor kisika, osobito za obližnja područja

Opasnosti

• Požari, koji ostavljaju katastrofalne posljedice

• Otpad, koji se neodgovorno odlaže i na taj način zagađuje šume

• Brojni nametnici, koji u kratkom periodu naprave veliku štetu

Šume u Hrvatskoj
Kontinentalne šume
Lokacija
 • Rastu najviše uz naše velike rijeke
 • Neke su podalje od rijeka, također su pod utjecajem poplava, ali i visokih podzemnih voda
 • Na povišenom tlu, gdje poplava više nema (do 700m)
 • Đurđevac, Lonjsko polje, između Save i Drave, južno od Karlovca, u višim dijelovima Panonske Hrvatske
Vrste
 • Poplavne šume vrbe, topole, crne johe i poljskog jasena
 • Manje pod utjecajem vode- hrast lužnjak
 • Na povišenom tlu (do 350m) vlada hrast kitnjak, ali i grab, pitomi kesten, breza i javor klen
 • Na najvišim djelovima (350-700m) prevladava bukva, koja lakše podnosi hladnoću tih visina
Gorske šume
Lokacija
 • Gorski kotar i planinska područja
 • Čak i iznad 1200m, ali slabija je vegetacija
 • Padine visokih dinarskih planina okrenutih moru i krške planine udaljenije od mora
 • Suh i topao submediteran, primorsko zaleđe
Vrste
 • Dinarske bukove šume, kako raste visina pojavljuje se i jela
 • Šume smreke na ekstremnim staništima npr. strme stijene
 • Preko 1200m jela se gubi, pojavljuju se subalpske bukove šume
 • Bliže moru pojavljuju se šume crnog i bijelog graba te hrasta medunca
Mediteranske šume
Lokacija
 • Većina jadranskih otoka, srednja i Južna Dalmacija, priobalno područje Hrvatske
 • Eumediteranska zona obuhvaća središnji, topliji dio Hrvatskog primorja
 • Stenomediteranska zona obuhvaća većinu otoka južno od Kornata te na kopnu područje južno od Splita
 • Najviši vrhovi otoka čine hemimediteran
Vrste
 • Eumediteran čine šume hrasta crnike te crnog jasena
 • Stenomediteransku zonu obilježavaju šume alepskog bora, vrste koja se često koristi za pošumljavanje
 • Hemimediteran čine šume s crnig grabom, crnim borom i hrastom crnikom
Šume Splitsko-dalmatinske županije