D I G I T A L I Z A C I J A        M E D I J A

Mobiteli
Telefonclose

Pođite putem razvoja tlefona od Alexandera G. Bella do modernih mobitela!

Više

Novine
Novineclose

Istražite medij kojim su se ljudi informirali i zabavljali stoljećima prije televizije i interneta!

Više

Pismo
Pismaclose

Pratite razvoj pošte još od prapovijesti!

Više

Radio
Radioclose

Televizija polako zamjenjuje radio, ali još uvijek ga skoro svi imaju kod kuće. Saznajte kako je taj medij zabavljao ljude dugo prije televizije.

Više

Telegraf
Telegrafclose

Jeste li znali da se za vrijeme Francuske revolucije jedna vrsta telegrafa prostirala kroz čitavu državu? Zašto proučite povijest telegrafa?

Više

Televizija
Televizijaclose

Svi imamo televizor, pa bi bilo interesantno saznati malo više o televiziji općenito.

Više