menu

Digitalizacija zvuka

pozadina

"Glazba je sve ono što čujemo."
John Cage

Na ovoj web-stranici možete vidjeti mnogo zanimljivih informacija o digitalizaciji jedne od najvećih industrija na svijetu, glazbi. Glazba postoji od čovjeka, ali od početka civilizacije je uvijek bila rezervirana samo bogatima. Međutim, uz digitalizaciju, kao i mnoge druge zanimljive stvari, glazba je postala jedna od najdostupnijih i najrašiernijih industrija na svijetu. na ovoj web-stranici možete vidjeti zanimljvosti o povijesti glazbe, informacije o streaming platformama te oblike audio datoteka koje koristimo danas.