OPĆENITO LOKACIJE LIK IVANA MEŠTROVIĆA DJELA IVANA MEŠTROVIĆA SPLIT U 19./20. STOLJEĆU PROGRAM ZA MLADE MERCH

Općenito


slika

Mate Meštrović- Gabrilovići njegova žena Marta (r. Kurobasa) išli su u berbu kukuruza i zatekli su se u Vrpolju kod Đakova gdje je Ivan Meštrović 15.8.1883. rođen u skromnoj nastambi željezničkog vagona. Tu je proveo prve dane života prije povratka svojih roditelja u Otavice. Najveći utjecaj na njega imala je majka, skromna i pobožna žena.

Zanimljivo je da Meštrović nikada poslije nije bio u Vrpolju; tu će proći samo jednom na putu za Đakovo.

Dok je kao mladić čuvao ovce počeo je rezbariti male predmete od drva i muljike - mekog kamena koji se vadio sa obližnje planine Svilaje.

Nikola Adžija, načelnik drniške općine, među prvima je uočio Meštrovićev talent. Uz potporu jednog bečkog inženjera koji je došao u Drniš sa šesnaest godina odlazi u Split, u klesarsku radionicu HaroldaBilinića. Tu se prvi put susreo sa djelima antike: grčkim i rimskim kipovima i arhitekturom.